Reseberättelse Ungern 2019

Nu finns här en ny sida med en reseberättelse från körresan till Krakow och Budapest som musikklasserna gjorde 2019.
Läs den här